Top 2

Tko je Baka Advent?

Baka Advent je fiktivni (izmišljeni) lik iz pripovjetki “Priča o Baki Advent”, “Baka Advent protiv Krampusa: Bitka za nestalu djecu”, “Baka Advent protiv Grile: Konačni obračun u paklenim katakombama” i “Baka Advent protiv Boga Sa…

Read More