Tko je Baka Advent?

Baka Advent je fiktivni (izmišljeni) lik iz pripovjetki “Priča o Baki Advent”, “Baka Advent protiv Krampusa: Bitka za nestalu djecu”, “Baka Advent protiv Grile: Konačni obračun u paklenim katakombama” i “Baka Advent protiv Boga Sa Stotinu Imena: Borba za Božić”.

Baka Advent je i žena koja vas daruje čitavu godinu i koja svijet u kojem živimo želi učiniti ljepšim mjestom. Koliko to može.