Charled Dickens

Charles Dickens i Božić

Charles Dickens vjerojatno je jedan od pojedinaca u ljudskoj povijesti koji su imali najveći utjecaj na način na koji danas slavimo Božić. Na početku viktorijanskog razdoblja proslava Božića bila je u padu. Srednjovjekovne božićne tradicije,…